ANGIOPLASTYKA WIEŃCOWA

Co to jest rozszerzenie balonikiem z implantacją stentu? (angioplastyka wieńcowa). images[8]Zabieg może być wykonany z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej lub ramiennej po wcześniejszym starannym znieczuleniu. Po nakłuciu tętnicy, zostanie w nią założony wenflon (koszulka) umożliwiający wprowadzenie cewnika. Cewnik prowadzący (cienka rurka w przybliżeniu 2,5-3,5 mm), zostaje wprowadzony do naczyń krwionośnych i przesunięty aż do serca. Wstrzykując środek kontrastowy do cewnika prowadzącego, uwidaczniamy na monitorze naczynia krwionośne serca i miejsce zwężenia bądź zamknięcia, które ma być leczone. Kiedy miejsce to zostanie dokładnie określone, pod kontrolą promieni X zostaje wprowadzony prowadnik a po nim cewnik balonowy. Napełnienie balonu w zwężonym miejscu „rozgniata” nagromadzone tam substancje i wciska je w ścianę tętnicy. Niekiedy zabieg kończony jest na etapie cewnika balonowego, jednak w przypadku niezadawalającego wyniku następnym etapem jest implantacja stentu.


angioplasty[1]

Co to jest wszczepienie stentu? Stent to metalowa rurka, która utrzymuje otwartą rozszerzoną część naczynia. Nie sprawia on dodatkowego dyskomfortu. Wszczepienia stentu dokonuje się w ten sam sposób jak rozszerzania za pomocą balonika. Stent z balonikiem zostanie wprowadzony po prowadniku do miejsca zwężenia przez cewnik prowadzący. Po wypełnieniu balonika, stent rozpręża się i tak pozostaje. Raz umieszczony sten tnie może zostać usunięty z naczynia krwionośnego.


imagesU1CZ81BXCzy angioplastyka jest bolesna? Nie. W ogromnej większości przypadków pacjenci nie odczuwają bólu. Miejsce wkłucia koniecznego do założenia cewnika jest zawsze znieczulane miejscowo. Wstrzyknięcie kontrastu nie jest bolesne. W chwili wstrzyknięcia większość pacjentów odczuwa napływająca falę ciepła. To uczucie trwa zwykle 20 do 30 sekund. Wypełnienie cewnika balonowego, jest równoznaczne z zamknięciem światła naczynia, dlatego w tych momentach może być odczuwalny ból w obrębie klatki piersiowej. Podobna sytuacja może mieć miejsce w momencie implantacji stentu. Dolegliwości te ustępują najczęściej po deflacji balonu bądź w kilkanaście sekund później.


images6VI1O7GZimagesVA7GL13UPo co kontrast? Bez wstrzyknięcia kontrastu tętnice wieńcowe nie byłyby widoczne na ekranie w czasie zabiegu i na filmie. Tylko tętnice wypełnione przepływającą przez nie mieszanina kontrastu i krwi pochłaniają promieniowanie rentgenowskie i uwidaczniają się w czasie badania.


images[2]Ryzyko związane z angioplastyką wieńcową. Możliwe powikłania zdarzają się stosunkowo rzadko i mogą dotyczyć miedzy innymi: miejsca wkłucia (siniak, krwiak, tętniak rzekomy), reakcji na środek kontrastowy (reakcja uczuleniowa), poważnych zaburzeń układu krążenia (zaburzenia rytmu, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu oraz zgon): ich częstość zależy od ogólnego stanu osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby i nie przekracza 0,05%. Bardzo rzadko (poniżej 0,1% zabiegów) zdarza się, że balon uszkadza tętnice. Jeśli uszkodzenie to stwarza ryzyko krwawienia do worka osierdziowego, w trybie natychmiastowym przeprowadza się operacje naprawcza tętnicy oraz wszczepienia pomostów wieńcowych („by-pass”).Częstszym, ale nie tak groźnym problemem, są ponowne zwężenia tętnic uprzednio poszerzonych. Zdarza się to u 5-25% chorych i zwykle konieczne jest dalsze leczenie zabiegowe.
Ryzyko związane z przyjmowaniem leków przeciwzakrzepowych. W okresie przeprowadzania zabiegu i po nim podawane są leki przeciwzakrzepowe. W tym czasie niewielkie ryzyko krwawienia z miejsca zabiegu lub w innych okolicach ciała, na przykład dziąseł, wrzodu żołądka. Mogą pojawić się wybroczyny na skórze, nudności, wymioty, utrata apetytu, ale są to zjawiska bardzo rzadkie. W razie wystąpienia powyższych objawów, lub jakichkolwiek innych, które wzbudziłyby Pani/Pana niepokój, proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego bądź do lekarzaprowadzącego Kliniki Kardiologii.


51406f468f4367a547ff5e57cb16d3e0[1]

Jak przygotować się do zabiegu? Przed zabiegiem musisz mieć ogolone pachwiny. Należy pozostawić w bezpiecznym miejscu zegarek i biżuterię. Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarskimi.Jak długo trwa zabieg? Różnie, przeciętnie około 45-90 minut. Długość trwania zabiegu zależy głównie od jego trudności oraz od ilości tętnic poddawanych angioplastyce. Czasem poszukiwanie najlepszej projekcji do wykonania filmu zajmuje sporo czasu. Pamiętaj, że lekarzowi nie zależy na niepotrzebnym przedłużaniu badania.Kiedy będzie wyjęty cewnik? Cewnik jest wyjmowany natychmiast po badaniu, jeszcze na stole rentgenowskim. Potem zostaniesz przełożony na wózek i przewieziony na salę chorych. Po 3-5 godzinach (decyzja zależy od wyników badania krwi) lekarz usunie tzw. koszulki naczyniowe. Po wyjęciu koszulek miejsce wkłucia musi być mocno uciśnięte, początkowo przez lekarza, a następnie poprzez założony opatrunek uciskowy. Ucisk musi pozostać założony przez kilka godzin (zdaj się na zalecenia lekarza).


Kiedy mogę wstać?Zwykle po 6-8 godzinach od zdjęcia opatrunku uciskowego możesz wstać z łóżka ale ze względu na twoje bezpieczeństwo zalecamy leżenie w łóżku do 12 godzin od zdjęcia opatrunku. Zwracaj uwagę, czy miejsce wkłucia nie krwawi, czy nie narasta bolesny krwiak (guz) podskórny i czy noga po stronie kłutej nie sinieje. Kiedy mogę jeść? Po zabiegu możesz normalnie pić, zalecane jest jednak pić więcej niż zwykle, pierwszy posiłek ze względu na stosowane środki kontrastowe spożyj wieczorem.

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.