Bieg z TeleCardio

W dniu 27 maja 2017 podczas biegu Piątka z Gwiazdami „TeleCardio” oraz „Pro-Plus” S.A. ufundowały za pośrednictwem Fundacji „Emedycyna” darmowe badanie EKG wraz z konsultacją kardiologiczną.

Ochotnicy mieli możliwość skorzystania z miniaturowego mobilnego aparatu do tele-diagnostyki Eho Mini Event Holter.

Urządzenie to monitorowało pracę serca uczestników podczas biegu i przesyłało zapis ekg bezpośrednio na Platformę Telemedyczną. Kardiolog z TeleCardio, który był razem z uczestnikami na Arkonce mógł na bieżąco dzięki internetowemu dostępowi do platformy obserwować i analizować zapisy a bezpośrednio po biegu udzielić konsultacji.

Ponadto w ciągi 72 godzin uczestnicy otrzymali jedną sekwencje zapisu ekg wraz z opisem na podany adres mail.

Większość zapisów była prawidłowa, ale zdarzył się przypadek biegaczki, która źle się poczuła. Urządzenie Eho Mini Event Holter przesłało na Platformę Telemedyczną niestandardowy zapis pracy jej serca. Stwierdzono zaburzenia rytmu serca wymagające dalszej diagnostyki.

Kardiolog na podstawie zapisanego materiału dokonał analizy stanu zdrowia pacjentki.

Obecnie osoba ta jest już diagnozowana i jest pod kontrolą specjalistów.

Życzymy dużo zdrowia.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia:

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.