Przyczyny zawału serca

Nadciśnienie tętniczne, palenie papierosów, cukrzyca, podwyższony cholesterol i nadwaga są przyczyną wiekszej ilości zawałów serca. Rocznie do szpitali trafia ponad 100 tysięcy pacjentów z zawałem serca. Dużo to czy mało? trudno powidzieć, ponieważ nie wiadomo ilu pacjentów umiera w domu, zanim dotrze do nich pomoc.

Choroby układu krążenia są odpowiedzialne za prawie 50% wszystkich zgonów w kraju. Ryzyko ich wystapienie w Polsce jest nadal znacznie wiekszwe niż w wysoko rozwiniętych krajach UE. Jednocześnie dostęp do leczenia tych chorób, w szczególności do porad specjalistycznych i planowanych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych jest znacznie gorszy niz w krajach UE.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w leczeniu chorób serca w całym kraju w ostatnich latach zmniejszono wczesną śmiertelność w zawale serca. W dalszym ciągu jednak śmiertleność z powodu chorób układu krążenia jest w naszym kraju 2-3 krotnie większa niż np. w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Polska nadal należy do krajów, w których co prawda poprawiła się znacząco jekość leczenia pacjentów z zawałami serca, ale nadal jest szczególnie zła w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia oraz wczesnego ich wykrywania. Często trzeba dopiero dostać zawału serca, aby zostać przyjętym na oddział kardiologii i być poddanym nowoczesnym metodom diagnostycznym i terapeutycznym.

 

One thought on “Przyczyny zawału serca

  1. Anna

    Marzec 28, 2015 at 5:54am

    Zgadzam się ze stwierdzeniem, że najpierw trzeba dostać zawału, żeby zostać przyjętym na oddział kardiologiczny. Dopiero wtedy można liczyć na porządną diagnostykę. Szkoda tylko, że trzeba tak wysoko ryzykować żeby wykonano wysoko specjalistyczne badania.

     

Dodaj komentarz

Your email will not be published. Name and Email fields are required.