Przyczyny zawału serca

Nadciśnienie tętniczne, palenie papierosów, cukrzyca, podwyższony cholesterol i nadwaga są przyczyną wiekszej ilości zawałów serca. Rocznie do szpitali trafia ponad 100 tysięcy pacjentów z zawałem serca. Dużo to czy mało? trudno powidzieć, ponieważ nie wiadomo ilu pacjentów umiera w domu, zanim dotrze do nich pomoc.

Choroby układu krążenia są odpowiedzialne za prawie 50% wszystkich zgonów w kraju. Ryzyko ich wystapienie w Polsce jest nadal znacznie wiekszwe niż w wysoko rozwiniętych krajach UE. Jednocześnie dostęp do leczenia tych chorób, w szczególności do porad specjalistycznych i planowanych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych jest znacznie gorszy niz w krajach UE.

Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań w leczeniu chorób serca w całym kraju w ostatnich latach zmniejszono wczesną śmiertelność w zawale serca. W dalszym ciągu jednak śmiertleność z powodu chorób układu krążenia jest w naszym kraju 2-3 krotnie większa niż np. w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Polska nadal należy do krajów, w których co prawda poprawiła się znacząco jekość leczenia pacjentów z zawałami serca, ale nadal jest szczególnie zła w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia oraz wczesnego ich wykrywania. Często trzeba dopiero dostać zawału serca, aby zostać przyjętym na oddział kardiologii i być poddanym nowoczesnym metodom diagnostycznym i terapeutycznym.

 

Telemedycyna w ambulatoryjnej opiece kardiologicznej

W dniach 4-7 marca w Zakopanem odbyła sie XXI konferencja szkoleniowa sekcji elektrokardiologii nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.

Spotkanie tradycyjnie odbyło się w otoczeniu polskich gór. Zgodnie z oczekiwaniami miały miejsce  różnorodne sesje poświęcone diagnostyce elektrokardiograficznej. Sesje dydaktyczne przeplatały się z warsztatami praktycznymi. Interaktywna formuła Konferencji sprzyjała dyskusjom, wymianie poglądów oraz doświadczeń. W tym roku w wydarzeniu uczestniczył dr Krzysztof Przybycień prowadząc sesję pt. "Plusy i minusy Telemedycyny w ambulatoryjnej opiece kardiologicznej". Podczas sesji dr Krzysztof Przybycień przedstawił schodzenia przy których osiaga się najwieksze korzyści z tego rodzju opieki poparte wybranymi przypadkami z praktyki klinicznej.


wystąpienie SENIT 2015(3) - Kopia


wystąpienie SENIT 2015(9)


1


wystąpienie SENIT 2015(3)

 

 

złota godzina

Pacjent jest jeszcze w domu, ale elektrokardiogram z zapisem pracy jego serca w tym samym czasie analizują lekarze kardiolodzy z TeleCardio. Stało się to możliwe, dzięki wprowadzonemu systemowi teletransmisji danych. Zaoszczędzony czas, to większe szanse na przeżycie

Dla pacjentów z zawałem liczy się tzw. złota godzina czyli 60 minut od wystąpienia bólu. Jeśli w ciągu tych kilkudziesięciu minut chory trafi na salę zabiegową w pracowni hemodynamiki jego szanse na uratowanie życia i powrót do zdrowia są bardzo duże. Im szybciej zostanie zdiagnozowany i zostanie podjęte leczenie tym lepiej. Złota godzina, to pożądany standard.

Tymczasem nasza rzeczywistość bardzo często wygląda tak – do pacjenta przyjeżdża karetka, lekarz lub coraz częściej ratownik medyczny stawia wstępną diagnozę – zawał. Pacjent jest przewożony do szpitala, trafia na szpitalny oddział ratunkowy. Tu musi go zdiagnozować kardiolog. Mijają cenne minuty, szanse pacjenta maleją. Gdy trafi wreszcie do pracowni hemodynamiki, jego serce jest już poważnie uszkodzone.