Czy pacjent sam poradzi sobie z badaniem EKG?

Wykonanie badania EKG, tak jak obsługa samego aparatu, jest bardzo proste.

Podczas przyjmowania pacjenta do systemu lekarz kardiolog zbiera szczegółowy wywiad i wpisuje dane do komputerowej bazy.

Następnie pielęgniarka przeprowadza szczegółowe szkolenie krok po kroku jak prawidłowo wykonać badanie. Dodatkowo pacjent otrzymuje od pracownika TeleCardio krótką i prostą instrukcję, instrukcja taka znajduje się również na urządzeniu do przekazywania sygnału.

Po powrocie do domu pacjent proszony jest o wykonanie badania próbnego, aby samodzielnie w zaciszu domowym bez stresu mógł je spokojnie wykonać.

Wszystko po to, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi i profesjonalną pomoc pacjentom.

Wprowadzenie danych do systemu może się też odbyć telefonicznie.

cropped-Telecardio-logo.jpg

Jak może pomóc lekarz przez telefon?

Dzięki analizie karty pacjenta oraz bazowego badania EKG (wykonanego podczas włączenia pacjenta do sytsemu), lekarz może określić stan zdrowia pacjenta i udzielić mu niezbędnej pomocy.

Lekarz dyżurujący w TeleCardio, po odczytaniu badania EKG, wyjaśnia pacjentowi, jaki jest jego stan w danej chwili, uspokaja go i udziela odpowiednich zaleceń:

– jak się zachować,

– co należy zrobić,

– jakie leki przyjąć,

– kiedy należy ponownie wykonać EKG przez telefon.

W przypadku zagrożenia życia lekarz wzywa natychmiast karetkę pogotowia

cropped-cropped-Telecardio-logo2.jpg

 

Telekardiologia – Szybciej, Taniej, Bezpieczniej.

Z roku na rok rośnie liczba pacjentów z chorobami serca. Rozwój technologii pozwala na współpracę interdyscyplinarną informatyki, telekomunikacji i medycyny. Dzięki temu, pacjenci mogą być na bieżąco monitorowani, bez konieczności odbywania każdorazowo wizyty w ośrodku medycznym. Ograniczenie liczby wizyt lekarskich, skrócenie kolejek do specjalistów i możliwość zdalnego kontrolowania pracy serca to jedne z celów telemedycyny.

Telemedycyna jest szeroko wykorzystywana w kardiologii, już od etapu stawiania diagnozy. Pacjenci, u których tradycyjne metody diagnostyczne tj. próba wysiłkowa, echo serca, czy Holter EKG, nie wykryły przyczyny niepokojących objawów, mogą odnieść znaczące korzyści ze stosowania urządzeń służących do monitoringu pracy serca. Na świecie urządzenia te są skutecznie stosowane od wielu lat, w Polsce ta procedura nadal nie jest szeroko rozpowszechniona, chociaż elektroniczne przesyłanie danych pozwala na skrócenie czasu od wykrycia epizodu do rozpoczęcia terapii do kilku godzin.

Dużą skuteczność diagnostyczną możemy osiągnąć stosując rozwiązania telekardiologiczne u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Pozwala to na szybkie postawienie diagnozy i natychmiastowe wdrożenie właściwego leczenia zapobiegającego dalszemu postępowi choroby. Możemy dzięki temu skuteczniej chronić pacjentów przed powikłaniami. Rozwiązania telekardiologiczne dają duże możliwości diagnostyki i terapii pacjentów cierpiących z powodu arytmii, a co za tym idzie chronić pacjentów przed groźnymi powikłaniami arytmii takimi jak np. udar mózgu” –


 Korzyści jakie daje Telekardiologia to między innymi:

 • Krótsze kolejki do specjalistów, przy zapewnieniu stałej kontroli pacjentów będących na etapie diagnozy lub leczenia.
 • Komfort i bezpieczeństwo chorych, którzy mogą wykonywać swoją pracę, czy udzielać się społecznie.
 • Obniżenie pośrednich kosztów niemedycznych np. transportu chorych na kontrole lekarskie.
 • Możliwość szybkiej reakcji w momencie pogorszenia się stanu pacjenta.
 • Szybsza i pewniejsza diagnoza badanego.

cropped-cropped-Telecardio-logo2.jpg

 

TeleCardio bo czas to ….. życie

System telefonicznego nadzoru kardiologicznego rozpoczął działalność  Polsce już na początku lat 90-tych obierając sobie za główny cel obniżenie umieralności przedszpitalnej z powodu chorób układu krążenia.

 

Obecnie w naszym kraju ponad milion osób zagrożonych jest chorobą wieńcową. Z 5 milionów chorych na nadciśnienie tętnicze tylko co drugi o nim wie, a leczy się jedynie 15%. Zawał mięśnia sercowego dosięga każdego dnia w Polsce około 400 osób, w ciągu roku blisko 100.000 z czego około 40 000 osób rozstaje się z życiem. Ocenia się, że w kraju 70% zgonów w ostrej fazie zawału serca występuje przed dotarciem chorego do szpitala i spowodowane jest opóźnieniem rozpoczęcia fachowego leczenia.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie TeleCardio we współpracy z kardiologami z PUM-u w Szczecinie wykreowała system oceny pracy serca przez telefon. System, który umożliwia przekazywanie zapisu EKG przez telefon bezpośrednio od pacjenta do dyżurujących przez całą dobę lekarzy.

 

Stosowanie systemu TeleCardio pozwala na efektywne skrócenie czasu od początku objawów chorobowych zauważonych przez pacjenta, do podjęcia kwalifikowanej pomocy lekarskiej. Walka z czasem w pierwszych minutach nagłych zdarzeń kardiologicznych, głównie w zawale serca, może spowodować zmniejszenie obszaru uszkodzenia serca, dzięki wcześniejszemu rozpoczęciu leczenia ograniczającego strefę martwicy, a w perspektywie zwiększa szansę na przeżycie chorego.

 

TeleCardio w programie Szczecin Przyjazny Rodzinie

Od 17 wrzesnia 2013 TeleCardio zostało oficjalnym partnerem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. TeleCardio oferuje zniżki dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Szczecińskiej Karty Seniora.
Zapraszamy posiadaczy Szczecińskiej Kart Rodzinnej oraz Szczecińskiej Karty Seniora do zapoznania się z naszą ofertą
— w miejscu: Telecardio Szczecin

 

 

 

TeleCardio Twój mobilny lekarz

Pomimo postępu medycyny, lepszej organizacji ochrony zdrowia i zwiększania nakładów na nią, liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia wciąż jest bardzo wysoka.

TeleCardio to szansa na zmianę tej sytuacji.

Główne zalety systemu TeleCardio to:

 •  zwiększenie dostępności usług medycznych, takich jak: opis i interpretacja zapisów EKG, diagnostyka objawów chorób serca, całodobowy monitoring po ostrych incydentach sercowych, rehabilitacja kardiologiczna;
 •  poprawa efektywności procesów diagnostycznych;
 •  szybsze uzyskanie właściwej pomocy medycznej, w tym interwencji w ostrych zespołach wieńcowych,
 •  zmniejszenie liczby niepotrzebnych hospitalizacji,
 • niższe koszty dla pacjentów,
 • poprawa bezpieczeństwa pacjentów z tzw. grup wysokiego ryzyka;
 •  poprawa jakości życia pacjentów (rehabilitacja domowa, domowy monitoring EKG).

plakat telecardio 2

;

;