Targi Seniora – Seniorallia

W miniony weekend w Starej Rzeźni miały miejsce Dni Seniora "Seniorallia", połączone z targami skierowanymi dla osób po 60 roku życia. TeleCardio razem z Fundacją E-medycyna aktywnie uczestniczyło w tym wydarzeniu. W punkcie poświęconym ochronie zdrowia wszyscy chętni mogli bezpłatnie wykonać badanie EKG (za pomocą Mini Holtera), zmierzyć ciśnienie i dowiedzieć się czegoś na temat […]

helicopter-40675_960_720

Dron ambulans

O dronach pojawiających się nad naszymi głowami myślimy najczęściej w niezbyt pozytywnym kontekście inwigilacji.  Jednak czy nie uda się  wykorzystać ich w dobrej sprawie. W Unii Europejskiej co roku aż 800 tys. osób ma atak serca, podczas gdy przeżywalność wynosi zaledwie 8 proc. Jest to wynik zbyt wolnej reakcji służb ratowniczych. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w […]

EventHolter_rehabilitacja

Telerehabilitacja Kardiologiczna

W zależności od niepełnosprawności wyróżnia się wiele rodzajów rehabilitacji, jedną z nich jest rehabilitacja kardiologiczna związana z chorobą sercowo-naczyniową. Rehabilitacja kardiologiczna w zależności od stopnia schorzenia może być prowadzona w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych a także domowych. Telerehabilitację kardiologiczną nazywana jest rehabilitacja z zastosowaniem monitorowania pacjenta przy użyciu aparatu teleEKG podczas treningu w warunkach domowych. Wykonywane […]

635601547348040496

Telemedycyna a rynek usług medycznych

Telemedycyna to krótsze kolejki do lekarzy, oszczędności, większy komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz rozwój nowej gałęzi gospodarki. Niektóre ośrodki w Polsce wdrażają telemedycynę na szeroką skalę, ale na przeszkodzie wciąż stoją przede wszystkim brak powszechnej wiedzy o możliwych zastosowaniach rozwiązań telemedycznych, brak zasad finansowania tych usług przez NFZ oraz niejasne rozwiązania prawne. Telemedycyna, czyli świadczenie […]

indeks

Przerost lewej komory serca

Znaczne powiększenie lewej komory serca nie jest stanem chorobowym a jednym z objawów lub powikłaniem wywołanym zupełnie innym schorzeniem. Jej przerost pojawia się przede wszystkim u osób z nadciśnieniem tętniczym, otyłych oraz uprawiających sport wyczynowo. Wielkość serca ma ścisły związek z płcią, wzrostem oraz masa ciała i jego rozmiar stanowi wypadkową tych czynników. O przeroście […]

serce-eńscy-organy-ludzka-anatomia-47171591

Wypadanie płatka zastawki mitralnej

Zespół Barlowa, czyli wypadanie płatka zastawki mitralnej to częste i zazwyczaj niegroźne uszkodzenie zastawki dwudzielnej. Problem zazwyczaj dotyka osoby młode, zwłaszcza kobiety. Schorzenie to, jest jedną z najczęściej występujących wad serca. Szacuje się, że cierpi na nią blisko 3 proc. populacji. W większości przypadków nie daje żadnych objawów i nie wymaga leczenia. Wypadanie płatka zastawki […]

Contact us. Men with phone. 3d

Lekarz zbada pacjenta przez telefon lub Internet

NFZ zapłaci kardiologom i geriatrom za badanie pacjenta przez telefon lub internet. Dzięki telemedycynie kolejki do specjalistów mogą się skrócić. Do gabinetu lekarza pierwszego kontaktu przychodzi pacjent. Jest chory przewlekle, ma problemy z sercem. Medyk rodzinny łączy się za pomocą skype'a z kardiologiem. Podczas telekonferencji dyskutują o dalszym leczeniu pacjenta, konsultują jego wyniki badań EKG […]

link_Cw5pXz1H9IFpFcxH3dsedEL1qWGvEmY7,w300h223

Groźny gen

Podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) w Londynie ogłoszono wyniki dwóch niezależnych badań identyfikujących gen związany z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci z zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu doświadczają nagłego zatrzymania pracy serca, co prowadzi do śmierci, jeśli natychmiast nie zostanie podjęta odpowiednia interwencja. Naukowcy od dłuższego czasu szukali markerów genetycznych, aby określić, które z nieprawidłowości […]

ThinkstockPhotos-178595533-620x310

Nagła śmierć sercowa – przyczyny

Nagła śmierć sercowa to nieoczekiwany, nagły zgon, spowodowany zatrzymaniem krążenia, poprzedzony niespodziewaną utratą przytomności. Zwykle dochodzi do niego w  ciągu godziny od pojawienia się pierwszych objawów, u osoby z rozpoznaną lub utajoną chorobą serca. Nagła śmierć sercowa najczęściej dotyka osoby, które cierpią na choroby serca. W grupie szczególnie dużego ryzyka znajdują się osoby, u których […]

miazdzyca2-635x356

Czy da się przewidzieć miażdżycę?

Choroby układu krążenia, których późnym objawem jest miażdżyca, są główną przyczyną zgonów. Miażdżyca polega na osadzaniu się tłuszczy i włóknika na ścianach tętnic. Proces ten przez wiele lat pozostaje bezobjawowy. Objawy pojawiają się zwykle, gdy miażdżyca jest już zaawansowana i towarzyszą jej choroby układu krwionośnego. Obecnie nie istnieją markery do wczesnego wykrywania miażdżycy w rutynowej […]